הממתיק שלנו סוויטאנגו מיוצר על ידי שילוב בין אריתריטול לבין סטיביול גליקוזיד המופק מצמח הסטיביה. שני מרכיבים אלו מאושרים לשימוש כממתיק אישי ע״י משרד הבריאות בישראל ורשויות הבריאות באירופה ובארצות הברית.